Contact

Pastor nodig?
06 - 57541222

St. Josephkerk
van Tuyllstraat 29
3829 AB Hooglanderveen

e-mail sturen: klik hier
tel: 033 - 257 12 85

Secretariaat geopend:
vr: 09.00 - 12.00 uur

NL77 RABO 0123 1000 11
t.n.v. 'R.K.-PAROCHIE
OLVA - ST. JOSEPH'

De begraafplaats is geopend van 08.00 uur tot 19.00 uur.

Berichten voor de website?
Stuur ons een e-mail

Waar staat onze kerk?
R.K.-Parochie OLVA

Onze St. Jospehkerk maakt deel uit van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Zonnige sfeer op Parochiedag 2014


De Parochiedag 2014 is zondag een feestelijke Aan Tafel! geworden met een mooie bijdrage vanuit alle geloofsgemeenschappen. In de H. Kruiskerk kwamen zo’n 600 parochianen samen in een uitermate zonnige sfeer.
parochiedag_aantafelparochiedag_vieringparochiedag_kwd
De Parochiedag begon voor onze geloofsgemeenschap in alle vroegte met een bescheiden locatie-ontbijt, dat gezien kan worden als ‘opstapje’ voor een regelmatige ‘tafelontmoeting’ voor geloofsgenoten. De viering in het eucharistisch centrum van de parochie begon met een positief gestemde toespraak van vice-voorzitter Irene Vriens van het parochiebestuur. Daarin werden de contouren van de parochie in 2020 zichtbaar, met, zo proefden wij, een positieve opsteker voor onze locatie.
parochiedag_tafelparochiedag_ontmoetingparochiedag_fiets

De Kinderwoorddienst werd verzorgd door vier leden van onze Werkgroep KWD, met bloemen voor Maria. De opbrengst van de inzameling voor Voedselfocus was aanzienlijk (heel veel goederen en €1300) en de presentatie van de nieuwe jongerenwerkster Kristel van der Loop.

Na de viering werd het gezellig natafelen met poffertjes, ontmoeting, presentaties en Fietsen op Zondag.

Gebed tot de Heilige Joseph


Op weg naar een beslissende overlegronde met het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Bid mee om behoud van de St. Josephkerk voor Vathorst, Hooglanderveen en Amersfoort…

“Heilige Joseph, uw aandacht strekt zich uit over al onze noden. Zie met uw vaderlijke liefde neer op de belangen van uw kinderen, deze gemeenschap.
Schenk ons de genade, dat wij samen de toekomst in kunnen gaan, dat wij de handen ineen slaan om te werken aan Gods kerk in onze wijken, dat wij één van hart zijn en zo oog hebben voor de mensen om ons heen, dat wij verenigd open staan voor de stilte en dat wij, samen met u, onze Hemelse Vader om ontferming mogen vragen.
Heilige Joseph, bidt voor deze gemeenschap en haar toekomst, en wees onze voorspraak bij de Heer. Amen.”

Geslaagde Startzondag met frisse ideeën!

  pres_bord
Het is een traditie om het nieuwe werkjaar weer goed te beginnen: de werkgroepen presenteren zich, de plannen van de Locatieraad worden bekend ge
maakt en ga met elkaar in gesprek welke wensen je voor 2014/2015 hebt.pannenkoeken

We kunnen terugkijken op een geslaagde viering, met ontspannen ontmoeting nadien. Gezellig veel kinderen in de kinderwoorddienst, waarschijnlijk gelokt door de heerlijke pannenkoeken. Koffie, thee, broodjes en een wand met aankondigingen. Plus, in kleiner verband gedroomd over de toekomst voor onze geloofsgemeenschap en de wensen van gezinnen (Dank voor jullie input!).

Op naar een positief besluit voor de toekomst van de kerk in Vathorst, Hooglanderveen en daarmee ook Amersfoort. Aan St. Joseph zal het niet liggen!

Op weg naar de Eerste Communie en het Vormsel

eerste_communie_2014
De voorbereiding voor de trajecten op weg naar het Vormsel (groep 8 en brugklas) en de Eerste Heilige Communie (groep 4) gaan weer beginnen. Het Vormsel wordt in onze parochie gezamenlijk voorbereid in De Pastorie, de Communievoorbereiding gebeurt in onze eigen geloofsgemeenschap.

Doe mee en kijk over je horizon: de jongeren die zich voorbereiden op het Vormsel leren over de kerk, maar ook over omzien naar elkaar. Zo zullen de vormelingen zich gaan inzetten voor Voedselfocus Amersfoort. voedselbankEen heel indrukwekkend traject, waarna je zelf kunt aangeven of je je wilt laten vormen. Vormheer is vicaris Hans Pauw, de viering is op zaterdag 17 januari 2015 in de H. Kruiskerk. De voorbereiding start op maandag 6 oktober a.s..

De kinderen die voor het eerst de communie gaan doen, komen samen in verschillende bijeenkomsten en leren daar meer over delen, de kerk, geloven, liefhebben, de Tafel van de Heer en lijken op Jezus. De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn op zondag 14 juni 2015. De informatieavond is op 18 december a.s..

Aanmelden kan via communie [@] outlook.com (Eerste Communie) en vormselolva [@] gmail.com (Vormsel). Hopelijk doen veel kinderen/jongeren uit onze geloofsgemeenschap mee!