Contact

Pastor nodig?
06 - 57541222

St. Josephkerk
van Tuyllstraat 29
3829 AB Hooglanderveen

e-mail sturen: klik hier
tel: 033 - 257 12 85

Secretariaat geopend:
vr: 09.00 - 12.00 uur

NL77 RABO 0123 1000 11
t.n.v. 'R.K.-PAROCHIE
OLVA - ST. JOSEPH'

De begraafplaats is geopend van 08.00 uur tot 19.00 uur.

Berichten voor de website?
Stuur ons een e-mail

Waar staat onze kerk?
R.K.-Parochie OLVA

Onze St. Jospehkerk maakt deel uit van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Spoorboekje Goede Week en Pasen

coverDe ‘belangrijkste week’ van het christelijk geloof is aangebroken. Deze week viert de katholieke kerk het Laatste Avondmaal, de Kruisdood van Jezus en zijn verrijzenis uit de dood tijdens Pasen. In het Hart van Noord kun je deze week meebeleven tijdens plechtige vieringen, een vrolijk voorbereidend programma en een feestelijke paaseucharistie.

Op Witte Donderdag ben je om 19.30 uur welkom in de St. Josephkerk voor de viering het Laatste Avondmaal. Tijdens deze plechtige viering luiden voor het laatst de klokken van de kerk, gedenken we de diaconale opdracht in de voetwassing en vieren we de instelling van de eucharistie. Celebrant is mediapriester Roderick Vonhögen, de muzikale ondersteuning is van het Gregoriaans Herenkoor.

Op Goede Vrijdag staan we om 19.30 uur stil bij de kruisdood van Jezus. Tijdens een plechtige huldeviering worden we herinnerd aan zijn kruisiging, waarmee Jezus onze fouten op zich nam. Celebrant is mediapriester Roderick Vonhögen, de muzikale ondersteuning is van het Gemengd Koor.

Paaszaterdag is er een kort gezinsprogramma als voorbereiding op het grote feest van Pasen. Om 18.00 uur ben je welkom in de pastorietuin voor gratis poffertjes, een speurtocht over het leven van Jezus, de voorstelling Pasen met de Zandtovenaar op groot scherm, je mag eieren verstoppen en er is een kinderboerderij met onder andere kuikentjes en konijntjes. Om 19.00 uur is er rond het paasvuur een kort meditatief moment met zang in de openlucht van het Katholiek Kamerkoor Amersfoort.

En op Paaszondag vieren we de overwinning op de dood: Jezus is verrezen. Om 11.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering waarin het Licht van Pasen wordt binnengedragen. Er is voor vormelingen en middelbare scholieren een eigen Tienerkwartier en voor basisschoolleerlingen een bijzondere Kinderwoorddienst. Aan het einde van de viering steken alle kinderen hun eigen paaskaarsje aan en is het tijd om eieren te gaan zoeken in het bos naast de kerk.

Vernieuwd ‘uiterlijk’ priesterkoor

priesterkoor_nieuwVaste kerkgangers is het al opgevallen, en als je de komende weken een van onze vieringen bezoekt maak je kennis met een vernieuwd uiterlijk van het priesterkoor in de St. Josephkerk.

Na de sluiting van de St. Henricuskerk in het Soesterkwartier heeft onze geloofsgemeenschap enkele materialen uit de gesloten kerk kunnen overnemen. Het gaan onder andere om het Mariabeeld dat links op het priesterkoor is geplaatst, een ‘antependium’ onder het tabernakel en nieuwe kaarshouders bij de ambo en de twee beelden.

Op deze manier wordt onze kerk meer aangekleed en blijft het liturgisch materiaal uit de St. Henricuskerk behouden en voor mensen uit deze gemeenschap herkenbaar aanwezig.

Geslaagde palmpaasoptocht en viering

palmpasen_zegeningDe zondag dat we denken aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem is mede dankzij het prima lentweer op een kleurrijke manier gevierd in Hooglanderveen-Vathorst.

Tientallen kinderen en ouders wandelden een route vanaf het kerkplein door de straten rond het Hart van Noord, met voorop een mini-Jezus op een ‘pony-ezel’. Kleurrijke palmpaasstokken werden palmpasen_2014_ameegedragen en op de Hoi-berg door pastoor Tuan gezegend. Tijdens de viering zijn drie volle dozen met houdbare paaslekkernijen ingezameld voor VoedselFocus Amersfoort, waardoor de 400 huishoudens een iets vrolijker Pasen kunnen vieren.

De Goede Week is begonnen! Met op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur plechtige vieringen, op Paaszaterdag om 18.00 uur een vrolijk pre-paasprogramma en een feestelijke eucharistieviering op eerste paasdag om 11.00 uur.

Dorcas dankt kledingbrengers

Ieder voorjaar organiseert hulporganisatie Dorcas een grote kledingactie voor de allerarmsten. Met bruikbare kleding, schoenen en huishoudlinnen kunnen mensen in Oost-Europa en Afrika geholpen worden.

De Dorcas Werkgroep Amersfoort heeft zaterdag maar liefst 610 zakken vol met kleding ingezameld! Alle kleding is opgehaald door de vrachtwagen en naar het depot in Woudenberg gebracht, daar wordt het gesorteerd en later wordt het verscheept naar verschillende landen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!