In onze geloofsgemeenschap zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het katholieke geloof of om je geloof een opfrisbeurt te geven. Geloofsopvoeding begint al op jonge leeftijd, maar gaat door, een leven lang. Voor geloofsvragen zijn ook de pastores na de vieringen aanspreekbaar.

Doopvoorbereiding
Als je jouw kind(eren) wil laten dopen, krijgt u twee gespreksavonden over de vragen: wat en hoe geloof je, wat wil je overdragen en hoe kijk je aan tegen riten en symbolen, thuis en in de kerk? Eén avond is met de werkgroep en één met de voorganger van de doopviering.
De eerstvolgende doopviering is op 13 mei.
Aanmelden via het Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).

Huwelijksvoorbereiding
Aanmelden voor katholieke en oecumenische huwelijksvieringen en zegeningen over relaties liefst zes maanden tevoren bij het Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99). Aan jubilea kan in de reguliere weekendvieringen aandacht worden besteed. Aanmelden via het Centraal Secretariaat van de parochie (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).

Eerste heilige Communie
De Eerste Communieviering voor 26 kinderen uit Hooglanderveen en Vathorst wordt op 15 april 2018 gehouden. Nu al aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2019 kan! Via de katholieke scholen worden de kinderen uit groep 4 uitgenodigd om mee te doen. Zit uw kind niet op een van deze scholen, vraag dan informatie aan bij de werkgroep.

Vormsel
De vormselviering was op 21 januari in de H. Kruiskerk en is een gezamenlijke viering voor alle Amersfoortse geloofsgemeenschappen. Vanuit onze geloofsgemeenschap hebben 11 tieners meegedaan. De voorbereidingen worden gehouden in De Pastorie in Hoogland. Er zijn zes bijeenkomsten en enkele diaconale activiteiten, o.a. bij de Voedselbank. Aanmelden voor het Vormsel in 2019 via vormselolva@gmail.com.

OpfrisMis
In onze geloofsgemeenschap wordt eens per jaar een OpfrisMis gehouden. Tijdens deze eucharistieviering wordt stilgestaan bij de betekenis van symbolen en de opbouw van de liturgie. Dit initiatief is uniek in Nederland en ontwikkeld in onze geloofsgemeenschap. De eerstvolgende OpfrisMis is op 16 september 2018 in het kader van Kerkproeverij. Celebrant van de OpfrisMis is mediapriester Roderick Vonhögen. Er is voor de kinderen een eigen Kinderwoorddienst.

Tussencatechese
De kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan is er catechese op de zondagmorgen. Eén keer per maand komen we samen, rondom een bijbelverhaal met het inspirerende project ‘Het Licht op ons pad’. Begeleiding Elles Blewanus en pw. Edith Vos. Informatie via olva.loop@gmail.com. De kosten bedragen €15 inclusief boek.

Maak (opnieuw) kennis met het geloof
Een halfjaarlijkse cursus voor wie uitgebreid wil kennismaken met het rooms-katholiek geloof, of zich wil verdiepen in de geloofsinhoud en vormen van de RK Kerk. Er zijn 11 bijeenkomsten als voorbereiding op toetreding tot de RK Kerk, door doop en/of vormsel, én voor serieus geïnteresseerden. Zoekers, ‘herintreders’ en twijfelaars zijn van harte welkom. Informatie of aanmelden: pw. Edith Vos (edithvos@kpnmail.nl) of pw. Josephine van Pampus (jvanpampus@casema.nl).