In onze geloofsgemeenschap zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het katholieke geloof of om je geloof een opfrisbeurt te geven. Geloofsopvoeding begint al op jonge leeftijd, maar gaat door, een leven lang. Voor geloofsvragen zijn ook de pastores na de vieringen aanspreekbaar.

Doopvoorbereiding
Als je jouw kind(eren) wil laten dopen, krijgt u twee gespreksavonden over de vragen: wat en hoe geloof je, wat wil je overdragen en hoe kijk je aan tegen riten en symbolen, thuis en in de kerk? Eén avond is met de werkgroep en één met de voorganger van de doopviering. De eerstvolgende doopvieringen zijn op 11 juni en 10 september.
Aanmelden via het Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).

Huwelijksvoorbereiding
Aanmelden voor katholieke en oecumenische huwelijksvieringen en zegeningen over relaties liefst zes maanden tevoren bij het Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99). Aan jubilea kan in de reguliere weekendvieringen aandacht worden besteed. Voor alle paren die kerkelijk in het huwelijk willen treden in onze parochie wordt er een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding gehouden. Indien uw huwelijk nog niet aangemeld is, kunt u dit doen via het Centraal Secretariaat van de parochie (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).

Eerste heilige Communie
De Eerste Communieviering voor kinderen uit Hooglanderveen en Vathorst wordt op 21 mei 2017 gehouden. De voorbereidingen starten in december. Nu al aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2018 kan! Via de katholieke scholen worden de kinderen uit groep 4 uitgenodigd om mee te doen. Zit uw kind niet op een van deze scholen, vraag dan informatie aan bij de werkgroep.

Vormsel
De vormselviering is jaarlijks in de H. Kruiskerk en is een gezamenlijke viering voor alle Amersfoortse geloofsgemeenschappen. De voorbereiding gebeurt in De Pastorie in Hoogland. Er zijn zes bijeenkomsten en enkele diaconale activiteiten. Contact: Juliëtte van den Heuvel (033 – 253 71 56 | vormselolva@gmail.com).

OpfrisMis
In onze geloofsgemeenschap wordt eens per jaar een OpfrisMis gehouden. Tijdens deze eucharistieviering wordt stilgestaan bij de betekenis van symbolen en de opbouw van de liturgie. Dit initiatief is uniek in Nederland en vijf jaar geleden ontwikkeld in onze geloofsgemeenschap. De eerstvolgende OpfrisMis wordt op 10 september gehouden. Celebrant van de OpfrisMis is mediapriester Roderick Vonhögen. Er is voor de kinderen een eigen Kinderwoorddienst.

Tussencatechese
De kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan is er catechese op de zondagmorgen. Eén keer per maand komen we samen, rondom een bijbelverhaal met het inspirerende project ‘Het Licht op ons pad’. Begeleiding Elles Blewanus en pw. Edith Vos. Informatie via olva.loop@gmail.com. De kosten bedragen €15 inclusief boek.

Maak (opnieuw) kennis met het geloof
Voor wie uitgebreid en serieus wil kennismaken met het RK-geloof, of zich wil verdiepen in de geloofsinhoud en vormen van onze kerk is de cursus ‘RK voor Beginners’. Een cursus voor geïnteresseerden, maar tegelijk ook een groep voor mensen die zich voorbereiden op een mogelijke toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk door doop en/of vormsel met Pasen. De deelnemers worden in 12 bijeenkomsten vertrouwd gemaakt met kernbegrippen uit het kerkelijk leven, inhoud en vorm van het kerkelijk jaar en het gelovig leven. Informatie of aanmelden: pw. Edith Vos (035 – 582 79 30 | edithvos@kpnmail.nl).

TwitterFacebookPinterestNUjijEmailMeer...