Geef voor je kerk!

De St. Josephkerk is een baken in Vathorst en Hooglanderveen. De herkenbare toren helpt mensen vriendelijk om richting te bepalen. Letterlijk en figuurlijk.

‘We willen graag een warm bad zijn’, vertelt Peter Morsink van de locatieraad. De kerk is de plek waar mensen naartoe komen als ze behoefte hebben aan ontmoeting, stilte, troost, vriendschap en traditie.  ‘We drinken samen koffie na de viering en iedere maand kun je vóór de viering aanschuiven bij het ZondagsOntbijt. Doordeweeks hebben we ook regelmatig ontmoetingsactiviteiten, zoals Aan tafel bij Joseph, een gezellige maaltijd in onze parochiezaal. We stimuleren mensen om naar elkaar om te zien en hulp te bieden als dat nodig is.’

De St. Joseph wil verbinden. ‘Bijvoorbeeld tussen generaties,’ vertelt Peter. ‘Een mooi voorbeeld vind ik de rondleidingen in onze kerk, die vrijwilligers uit onze parochie geven aan kinderen van de katholieke basisscholen. De vrijwilligers komen voornamelijk uit het dorp en zijn al heel lang betrokken bij de kerk. De kinderen wonen hier allemaal nog maar kort. Dat deze ouderen hun enthousiasme kunnen delen met de kinderen, dat is heel leuk om te zien.’
De combinatie van het oude dorp en de nieuwe wijk is een belangrijk gegeven voor de St. Joseph. Peter: ‘We willen er voor allebei zijn. We willen voortbouwen op de rijke traditie die er is in het dorp en inspelen op de behoeften van de huidige tijd, op levensvragen die mensen hebben en de vraag hoe het geloof daarin een rol kan spelen. We experimenteren momenteel met verschillende nieuwe activiteiten en vieringen. Soms spreekt iets aan, soms niet, dat geeft niet. We durven dingen uit te proberen en delen graag onze leerervaringen met de hele parochie.’

Je bijdrage aan de actie Kerkbalans is ook dit jaar weer belangrijk om de St. Josephgemeenschap vitaal te kunnen houden. ‘We hebben geld nodig om het onderhoud van het gebouw en de reguliere ontmoetingsactiviteiten goed te kunnen verzorgen’, legt Peter Morsink uit.
‘Ook in 2019 bouwen we verder aan de St. Joseph als gezinslocatie. Zo willen we met de kinderwoorddienst, kleuterkerk, geloofsactiviteiten voor jong en oud de parochie vitaliseren en gezinnen handvatten geven voor aandachtig leven.’

Je kunt online je bijdrage aangeven. Of stuur het ontvangen formulier zo snel mogelijk op naar onze parochie. Of lever de enveloppe in via de brievenbus van de kerk.


Archief