‘Nieuwe’ Jozef in onze kerk

Achter in de kerk, op de plek waar we onze dierbare overledenen gedenken, is een nieuw Jozefbeeld geplaatst. Het beeld is afkomstig uit de voormalige H. Geestkerk.

Het beeld laat Jozef als timmerman zien. Met het plaatsen van dit beeld willen we de parochianen uit de H. Geestkerk een plek van verbondenheid geven. Daarnaast past het beeld kwa grootte ook beter bij dit gedachtenisplekje. Het oude Jozefbeeld krijgt een plekje in de Parochiezaal.


Archief