Voetjes naar het Paasfeest

In de vastentijd, op weg naar het Paasfeest, is er iedere zondag alle aandacht voor kinderen geweest met de wekelijkse kinderwoorddienst.

Zo hebben de basisschoolleerlingen de verhalen van Jezus in de woestijn, op de berg en onderweg met mensen gehoord. Centraal stond de weg naar het kruis, met de bestemming het lege graf. Achter in de kerk is het resultaat van de kinderwoorddienst te zien. Op deze manier willen we de kinderen vertrouwd maken met de verhalen op weg naar Pasen.
Ook konden de ouders rustig meevieren in de kerk en zo hun eigen pad kiezen naar het feest van de Verrijzenis.

De vastentijd is op Palmzondag met de kinderen afgesloten. Voorafgaand aan die viering konden er palmpaasstokken geknutseld worden en tijdens de viering zijn de palmpaasjes en palmtakjes gezegend.
Dank aan alle vrijwilligers van de kinderwoorddienstgroep voor jullie inzet!


Archief