Kleurrijk ZondagsOntbijt

Het was een kleurrijke en bijzondere samenkomst in Parochiezaal St. Joseph, met het ZondagsOntbijt in het teken van het boek Andermans Leven.

Corry Schellekens en Betsie van Ravenhorst, beiden betrokken bij het boek Andermans Leven, vertelden op zondag 20 januari vanuit hun persoonlijke ervaringen. Daarbij ging het over de vooroordelen die er zijn over homoseksuele mensen. En dat leidt bij betrokkenen tot angst, discriminatie en uitsluiting. Hoewel we er in onze parochie niet veel van merken, blijkt het nog steeds actueel. Denk aan de ophef in de protestantse kerk over de Nashville-verklaring.

Het was een mooie, kleurrijke presentatie, waarin het mens-zijn en ieders eigenheid voorop stond. Met een warm gesprek na de presentatie en een verbindende gebedsviering als afsluiting.
Het boek is achterin de kerk gratis mee te nemen!


Archief