Nieuw: Een kopje Zondag

We gaan iets nieuws doen: Een kopje Zondag. Er zijn zondagen waarop er geen viering is, maar dan ben je wel welkom om aan te schuiven!

In het vieringenrooster zijn er weekenden dat er wel op zaterdagavond een eucharistieviering is, maar op zondagmorgen niet. En toch zou het fijn zijn die ochtend bij elkaar te komen. Dat bleek uit de reacties die we op de gehouden enquête hebben gekregen.

Voor de mensen die elkaar willen ontmoeten en elkaar ook gelovig willen uitdagen is er Een kopje Zondag. Een samenkomst in Parochiezaal St. Joseph rond kaarten met levenswijsheden, om zo ook in gesprek te gaan. Natuurlijk met verse koffie en thee.

De eerstvolgende keer Een kopje Zondag is op zondag 3 maart. Je bent om 10.30 uur welkom in de Parochiezaal. We ontsteken de kaars, bidden met elkaar en gaan dan met elkaar in gesprek. Op een ontspannen manier.


Archief