Een zalig Nieuwjaar!

Aan het begin van 2019 blikken we als geloofsgemeenschap nog een keer terug op een bijzonder jaar, met onder andere het 100-jarig jubileum van de kerk.

Onze kerk staat al 100 jaar in het hart van Hooglanderveen en inmiddels ook in Vathorst. Het was een feestelijk jaar, 2018. Waarin we op onze eigen wijze het jubileum met elkaar, met de mensen uit onze wijken en parochie gevierd hebben.

Onze gemeenschap heeft een belangrijke functie in Vathorst en Hooglanderveen. En steeds meer op een vanzelfsprekende manier. Dat komt door onze zichtbaarheid en aanwezigheid, onze openheid en oog voor traditie. Aan het begin van een nieuw jaar willen we, ook daarom, alle vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn (geweest) bij onze geloofsgemeenschap heel hartelijk danken voor hun inzet in 2018.

Bij het feestelijke jubileum, bij allerlei activiteiten zoals Fietsen op Zondag, Aan Tafel bij Joseph, de Dierenzegening, Sint Maarten, Wereldlichtjesdag, de Paastuin en rond alle vieringen op de zondag, voor Maria, bij de Eerste Communie en voor kinderen.

Daarnaast danken we ook iedereen die heeft bijgedragen aan een mooie Kerst; zo hebben we ruim 1300 mensen de geboorte van Jezus kunnen laten meevieren. Hopelijk inspireert die menswording van God ons om te blijven werken aan een leefbare gemeenschap, die ruimte biedt voor stilte, inspiratie, aandacht en ontmoeting in het jaar dat voor ons ligt.

Wij wensen jou en je dierbaren van harte een zalig en gezegend 2019!
Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Joseph

Je bent op 6 januari welkom in de Parochiezaal St. Joseph om elkaar in woord en gebaar het beste te wensen op de Nieuwjaarsreceptie van onze parochie. Deze wordt aansluitend aan de eucharistieviering om 11.00 uur gehouden.


Archief