Onze St. Josephkerk is bijna 100 jaar oud. Tot 1916 was er in Hooglanderveen geen kerk. De Hooglanderveners gingen toen in Hoogland naar de kerk, de meesten lopend. Het waren Hendrikus en Maria van Beek, broer en zus, die hun toenmalige boerderij ‘Het Houteveen’ met de grond aan de kerk nalieten. Op deze grond hebben de inwoners van Hooglanderveen een eigen kerk gebouwd, de St. Josephkerk.

Op 2 mei 1917 is de eerste steen gelegd. Een jaar later, op 1 mei 1918 is de kerk ingezegend en in gebruik genomen. En er werd een nieuwe parochie opgericht. Vanaf die tijd bestaat de parochie St. Joseph. Pastoor Brenninkmeyer werd de eerste pastoor.

Interieur kerk
Het interieur van de kerk is eenvoudig. De kerk beschikt echter wel over een aantal beelden, glas in lood ramen en een Mariakapel. Bovendien heeft de kerk een Lourdesgrot. Achter de kerk is het kerkhof voor de overleden parochianen.

Glas-in-lood
De kerk bevat een aantal glas in lood ramen. Aan de altaarzijde van de kerk bevinden zich 3 ramen. In deze drie ramen wordt de opdracht van Jezus in de tempel weergegeven. Kijkend naar de drie ramen vanuit de kerk is Maria in het rechterraam afgebeeld. In het linkerraam Jozef en in het middelste Simeon, die het kind Jezus draagt. Boven Maria en Jozef zijn engelen weergegeven en boven Simeon God de Vader en de Geest in de vorm van een duif. In Lucas, hfdstk. 2, vers 22–39 vindt u de bijbehorende bijbeltekst.
In de zijramen zijn twee aan twee de twaalf apostelen afgebeeld.

Beelden
Aan elk van de pilaren van de kerk is het beeld van een heilige aangebracht. Het betreft van voor naar achter rechts Fransiscus van Assisië, St. Willibrord, de stichter van de Nederlandse kerkprovincie en St. Barbara. Zij is ondermeer de beschermheilige van metselaars en timmerlui. Links respectievelijk de heilige Anne, de moeder van Maria, de heilige Antonius, en St. Aloysius, de patroonheilige van de studenten. St. Antonius wordt vaak afgebeeld met een lelie en een boek met daarop het kind Jezus op zijn hand. Zo ook in onze kerk. Achter in de kerk staan beelden van Maria en Jozef. De beelden van Jozef en Maria aan de zijkant van het priesterkoor zijn afkomstig uit de voormalige St. Henricuskerk in het Soesterkwartier.

Orgel
Het orgel dateert uit 1962 en is een Vermeulen orgel. Voor meer technische details kijk op www.orgelsite.nl

Mariakapel
Voordat u de kerk ingaat, is aan de linkerzijde de Mariakapel. Deze is overdag geopend. U kunt daar een kaarsje opsteken en even een moment tot Maria te bidden. Ook achter de kerk aan de linkerkant kunt u tot Maria bidden in onze Lourdesgrot.


Archief