kwd1In onze geloofsgemeenschap vieren we veel met kinderen. Door het jaar met Kinderwoorddiensten, tijdens vieringen en in contact met de katholieke scholen.
Maar er zijn meer momenten dat kinderen een streepje voor hebben: bijvoorbeeld tijdens Sint Maarten, op Palmzondag, met Kerstmis en Pasen.

meehelpen_c
Kinderwoorddienst en Kerk op Schoot
Eens in de twee weken is er op zondag tijdens de viering een speciale Kinderwoorddienst. In de Kinderwoorddienst worden de kinderen door middel van verhalen en activiteiten op hun niveau onderricht over de lezingen van dat weekeinde. Regelmatig wordt er iets geknutseld, wat de kinderen mee naar huis mogen nemen. En vijf keer per jaar is er Kerk op Schoot, een eigen viering voor peuters en kleuters. Met liedjes, verhalen, gebedjes, kaarsjes en een toepasselijk knutselwerk.

Na alle vieringen is er voor kinderen een eigen spellenhoek in de Parochiezaal en bij mooi weer staat de tafeltennistafel en het voetbalspel buiten. Op die manier kunnen ouders en ouderen nog even rustig napraten en elkaar ontmoeten.

Palmpasen en Pasen
paastuin_konijnen_2015De week voor Pasen viert de Kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem. In onze geloofsgemeenschap vieren we die intocht met een palmpasenoptocht, rond de kerk. De kinderen trekken met hun palmpasenstok naar het Zorgcentrum en door de wijken achter de kerk. Aansluitend is er een feestelijke viering waarin de palmtakjes gewijd worden, die naar huis genomen kunnen worden. pasen_kerk_2015Op Paaszaterdag is er ieder jaar een laagdrempelig paasprogramma gericht op gezinnen. Zo was de Zandtovenaar te gast en vieren we sinds 2014 Paaszaterdag in de openlucht: de PaasTuin.
Op Paaszondag is er een feestelijke eucharistieviering met een grote Kinderwoorddienst, waar het Licht van Jezus echt gaat branden. Na deze viering is er eieren zoeken in het bos naast de kerk.

Sint Maarten
stmaarten_klein_cOp de feestdag van Sint Maarten (11 november) is er in onze kerk een een viering rond St. Maarten. De heilige, die zijn mantel deelde met een arme aan de poort van de stad. Voorafgaand aan de viering is er een lampionnenoptocht door het dorp. Daarna gaan de kinderen samen met de pastor de kerk binnen. Er wordt ook letterlijk gedeeld met de inzameling van houdbare lekkernijen en kinderspeelgoed voor Voedselfocus Amersfoort. Na afloop van de viering kunnen de kinderen bij de pastorie naast de kerk een snoepje gaan halen. Indien mogelijk deelt de pastor zelf lekkernijen uit.

Kerstmis
geboorte_kerst_2013Voor de allerkleinsten is er op Kerstavond een speciale peuter-kleuterviering waarin het kerstverhaal verteld wordt en er veel gezongen wordt. Daarna is er een familieviering voor de iets oudere kinderen, hun ouders en oma’s en opa’s.
Op Eerste Kerstdag is er een opvallende activiteit rond de Kerststal. Na de traditie van het Kindje Wiegen heeft de geloofsgemeenschap gekozen voor een andere opzet. Met onder andere al een grote Kerst-Kijkdozen-Tentoonstelling van 250 kijkdozen door kinderen van de drie katholieke basisscholen gemaakt en heuse Engelenkoren rond de kerststal.