Contact

Pastor nodig?
06 - 57541222

St. Josephkerk
van Tuyllstraat 29
3829 AB Hooglanderveen

e-mail sturen: klik hier
tel: 033 - 257 12 85

Secretariaat geopend:
vr: 09.00 - 12.00 uur

NL77 RABO 0123 1000 11
t.n.v. 'R.K.-PAROCHIE
OLVA - ST. JOSEPH'

De begraafplaats is geopend van 08.00 uur tot 19.00 uur.

Berichten voor de website?
Stuur ons een e-mail

Waar staat onze kerk?
R.K.-Parochie OLVA

Onze St. Jospehkerk maakt deel uit van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Oog voor kinderen

In onze geloofsgemeenschap vieren we veel met kinderen. Door het jaar met Kinderwoorddiensten en tijdens Familievieringen, die voorbereid worden door de werkgroep Familievieringen, zij houden contact met de pastores en de katholieke scholen. Maar er zijn meer momenten dat kinderen een streepje voor hebben: bijvoorbeeld tijdens Sint Maarten, op Palmzondag, met Kerstmis en Pasen.

Kinderfolder 2013
Onze geloofsgemeenschap heeft een speciale seizoensfolder gemaakt, waarop de activiteiten tot eind 2013 overzichtelijk bij elkaar staan. Deze folder is beschikbaar achter in de kerk en hier te downloaden: kinderen_folder.

Tienerkwartier
In onze kerk worden op hoogfeestdagen en tijdens andere grote vieringen speciale bijeenkomsten gehouden voor kinderen van groep 7/8 en middelbare scholieren. Tijdens dit Tienerkwartier ga je met elkaar in gesprek over de lezingen in de kerk, wat dat voor jou betekent en hoe je het verhaal tegenkomt in je gewone leven. Hou onze site en twitteraccount in de gaten wanneer er weer Tienerkwartier is!

Kinderwoorddienst en crèche
Eens in de twee weken is er op zondag tijdens de viering een speciale Kinderwoorddienst. In de Kinderwoorddienst worden de kinderen door middel van verhalen en activiteiten op hun niveau onderricht over de lezingen van dat weekeinde. Regelmatig wordt er iets geknutseld, wat de kinderen mee naar huis mogen nemen. Tijdens  deze vieringen is er crèche voor de allerkleinsten.

Sint Maarten
Op de feestdag van Sint Maarten (11 november) is er in onze kerk een een viering rond St. Maarten. De heilige, die zijn mantel deelde met een arme aan de poort van de stad. Voorafgaand aan de viering is er een lampionnenoptocht door het dorp. Daarna gaan de kinderen samen met de pastor de kerk binnen. Na afloop van de viering kunnen de kinderen bij de pastorie naast de kerk een snoepje gaan halen. Indien mogelijk deelt de pastor zelf de snoep uit aan de kinderen.

Het feest van Sint Maarten, waarbij kinderen met een lampion en hun vrolijke liedjes langs de deuren gaan om licht te brengen en mensen vrolijk te maken, wordt ieder jaar nog gevierd in Amersfoort en omstreken. Dit katholieke feest van Sint Maarten heeft ook een prachtig verhaal: Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Toen de soldaten bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af…
Dit oude verhaal wordt verder verteld tijdens de viering in onze kerk. Iedereen, met of zonder lampion, is welkom om zich aan te sluiten bij alle kinderen op het kerkplein aan de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen. De kinderen laten de lampions zien én gaan meezingen met de muziek. Om 19.00 uur wordt in de kerk het verhaal van Sint Maarten verteld en worden er talloze Sint Maartenliedjes gezongen. Aansluitend kunnen de kinderen langs de deuren of op weg naar wat lekkers thuis bij de koffie.

Kerstmis
Voor de allerkleinsten is er op Kerstavond een speciale peuter-kleuterviering waarin het kerstverhaal verteld wordt en er veel gezongen wordt. Daarna is er een familieviering voor de iets oudere kinderen, hun ouders en oma’s en opa’s.
Op Eerste Kerstdag is er een opvallende activiteit rond de Kerststal. Na de traditie van het Kindje Wiegen heeft de geloofsgemeenschap gekozen voor een andere opzet. Het eerste resultaat was een grote Kerst-Kijkdozen-Tentoonstelling van 250 kijkdozen door kinderen van de drie katholieke basisscholen gemaakt.

Palmpasen en Pasen
De week voor Pasen viert de Kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem. In onze geloofsgemeenschap vieren we die intocht met een palmpasenoptocht, rond de kerk. Voorafgegaan door Jezus op een ezeltje trekken de kinderen met hun palmpasenstok naar het Zorgcentrum en door de wijken achter de kerk. Aansluitend is er een feestelijke viering waarin de palmtakjes gewijd worden, die naar huis genomen kunnen worden. Op Paaszaterdag is er ieder jaar een laagdrempelig paasprogramma gericht op gezinnen. Zo was de Zandtovenaar te gast en hebben we al Pasen in de openlucht gevierd.

Als je met het maken van jouw palmpasenstok bezig bent, merk je dat deze uit verschillende onderdelen bestaat. Die delen zijn niet voor niets gekozen. Elk hebben ze een betekenis.

Zo is de vorm van de Palmpasenstok een kruis. Het is daardoor het symbool van het kruis waaraan Jezus voor ons stierf (Goede Vrijdag).
De stok wordt met een aantal traditionele symbolen versierd.
Allereerst de groene takjes (meestal buxus). Deze verwijzen naar de palmtakken, die de mensen gebruikten om Jezus toe te zwaaien bij zijn intocht in Jeruzalem (Palmpasen).
Bovenop de stok wordt een haantje van brooddeeg geprikt. Deeg is een teken van leven en kiemkracht. Het brood verwijst naar het breken van het brood door Jezus tijdens het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag). De haan is het symbool van de haan, die drie maal kraaide nadat Petrus drie maal had gezegd Jezus niet te kennen (Goede Vrijdag).
Het snoep, paaseitjes, pinda’s en/of vers fruit dat aan de stok wordt gehangen, geeft aan dat Pasen een feest is.