De geloofsgemeenschap bestaat uit mensen. In de St. Joseph steunt het dagelijkse reilen en zeilen op een grote groep vrijwilligers. Zonder hun inzet loopt er in onze geloofsgemeenschap niets. Daarom is elke hulp welkom. Of je nu veel of weinig tijd hebt, een ‘denker’ of een ‘doener’ bent.

Pastoraatsgroep en locatieraad
lokaal_team_2013Er is onze gemeenschap een locatieraad en een pastoraatsgroep actief. De locatieraad behartigt het beheer van het kerkgebouw in de ruimste zin van het woord, de pastoraatsgroep signaleert en is de lokale verbinding met het pastorale team. De pastoraatsgroep wordt gevormd door Joke Mulder, Erna Traa en Gea Smink. De locatieraad bestaat uit Hans Ossendrijver, Tom Dirks, Peter Morsink, Stefan van den Heuvel en Gerda Froon. U kunt de leden gewoon aanspreken na een van de vieringen, of een e-mail sturen.

Acolieten en misdienaars
In de kerk zijn er veel taken en verschillende manieren om een steentje bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap. Acoliet zijn is er eentje van. In onze gemeenschap kunnen meisjes en jongens vanaf 12 jaar acoliet worden. Je assisteert de pastor tijdens de vieringen.
Kinderen die hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, kunnen zich opgeven als misdienaar. Misdienaars helpen net zoals de acolieten de voorganger tijdens de viering. Houden de kaarsen vast, als de voorganger uit het Heilig Evangelie leest. En geeft de wijn, water en schaal met hosties aan, terwijl de priester de tafel klaar maakt. En na afloop helpen ze weer, om alles netjes terug te zetten.

Kinderwoorddienst en Kerk op Schoot
Eens in de twee weken verzorgt de werkgroep Kinderwoorddienst op zondag tijdens de viering een speciale Kinderwoorddienst. In de Kinderwoorddienst worden basisschoolleerlingen door middel van verhalen en activiteiten op hun niveau onderricht over de lezingen van dat weekeinde. Regelmatig wordt er iets geknutseld, wat de kinderen mee naar huis mogen nemen. Vijf keer per jaar is er Kerk op Schoot, een speciale viering voor peuters en kleuters met liedjes, gebedjes, verhalen, kaarsjes en een toepasselijk knutselmoment. De manier om jonge kinderen op de weg van Jezus te helpen.

Kosters en gastvrouwen/heren
De kosters van onze geloofsgemeenschap zijn de gastheren en gastvrouwen tijdens onze vieringen. Zij openen de kerkdeuren, ontsteken kaarsen, zorgen voor de verwarming en het licht in onze kerk. Ook zorgen ook dat alles op het priesterkoor klaarstaat. En na afloop zorgen zij, dat alles weer netjes opgeruimd is. Bij vieringen worden bezoekers welkom geheten door onze gastvrouwen/heren. Een warm welkom!

Caritas
Als geloofsgemeenschap vinden we het belangrijk dat we oog en oor hebben voor mensen in problemen. Ook dichtbij. De Caritaswerkgroep gaat op zoek naar passende oplossingen bij noodaanvragen, signaleert situaties waar hulp geboden moet worden. Vooral dichtbij, in ons dorp en onze stadswijk. Coördinatie gaat via de Parochiële Caritas Instelling. Daarnaast werken we in onze wijken samen met de diaconale groepen van de Veenkerk, Kruispuntkerk en Ontmoetingskerk.

Meer
En naast deze groepen zijn er nog talloze vrijwilligers die zich inzetten: de tuingroep, de schoonmaakploeg, de werkgroep bloemversiering, de technische dienst, de werkgroepen gezinnen, Eerste Heilige Communie en Vormsel, de werkgroep Avondwake, incidentele werkgroepen voor bijzondere gelegenheden, Mirakelbezorgers en zo voort.

Wil je ook timmeren aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap en de katholieke kerk in Amersfoort? Dan ben je van harte welkom! Ook voor incidentele projecten kun je je melden via e-mail.