Het is bijna Pasen en dat vieren we samen in Vathorst en Hooglanderveen.
In de geloofsgemeenschap St. Joseph is er deze dagen veel aandacht voor kinderen en volgen we onze rijke traditie.


palmpaas_optocht_b_kleinAlle activiteiten en vieringen op weg naar Pasen

De Goede Week start met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem op zondag 14 april met versierde palmpaasstokken. Daarvoor kunnen alle kinderen om 10.00 uur in de Parochiezaal St. Joseph hun eigen palmpaasstok komen maken. Alle benodigde materialen zijn aanwezig!
Aansluitend is er om 11.00 uur een viering waar de palmtakjes gezegend en uitgedeeld worden.
En neem ook houdbare paaslekkernijen mee voor de kinderen en ouderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank!

14 april – Palmzondagpalmpaas_knutselen_klein
Zondag 11.00 uur: viering met het Gemengd Koor.
Voorganger is diaken Frank Sieraal.
Er is Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen.

Om 10.00 uur is kunnen alle kinderen een palmpasenstok knutselen in de Parochiezaal.


witte_donderdagOp Witte Donderdag (18 april) gedenken we om 19.30 uur dat Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal viert.

18 april – Witte Donderdag
Donderdag 19.30 uur: eucharistieviering met de Gregoriaanse Schola.
Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.


goede_vrijdagOp Goede Vrijdag (19 april) is er om 19.30 uur een viering waarin we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis herdenken.

19 april – Goede Vrijdag
Vrijdag 19.30 uur: gebedsviering met het Gemengd Koor.
Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.


paastuin_overzichtWelkom in de Paastuin!

Voor een vrolijke voorbereiding op Pasen zijn alle kinderen, hun ouders en andere belangstellenden welkom in de pastorietuin. Op Paaszaterdag 20 april is er de Vrolijke Paastuin met om 18.00 uur gratis poffertjes, een knusse kinderboerderij, een dvd-voorstelling van Pasen met de Zandtovenaar, paaskaarsen maken en een puzzeltocht rond het verhaal van Jezus. Om 19.00 uur brandt het paasvuur en sluiten we af met een verhaal. En natuurlijk ga je paaseieren verstoppen voor de viering van Pasen op zondag. Komen jullie ook?!


pasen_kleinEn Pasen (21 april) is het grote feest van de Verrijzenis: Jezus leeft! Dat vieren we om 11.00 uur met de eucharistie en een feestelijke Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. En daarna worden er Paaseieren gezocht!

21 april – Pasen
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met de Oecumenische Cantorij Oorsprong.
Voorganger is pastor Roderick Vonhögen.
Er is Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen en crèche voor de allerkleinsten.