Pastoor Tuan vertrekt

Pastoor Tuan gaat de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort verlaten. Dat maakten parochiebestuur en pastoraal team zondag bekend.

pastoor tuan in hooglanderveen“Hierbij delen wij u mee dat pastoor Tuan onze parochie gaat verlaten. Per 1 juni a.s. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe benoeming toevertrouwd als pastoor van de Eusebiusparochie in Arnhem.

Wij zijn pastoor Tuan dankbaar voor het goede werk dat hij sinds 1 augustus 2009 in ons midden heeft verricht en wensen hem succes en zegen in zijn nieuwe taak. Over de datum van zijn afscheid zullen wij u nog nader informeren.

Opvolger

Vanwege de nieuwe benoeming van pastoor Tuan is het bisdom nu bezig om tot een invulling te komen van de vacature die door zijn vertrek ontstaat. Zodra wij als parochiebestuur u meer kunnen meedelen hierover, zullen wij dat zo spoedig mogelijk doen.
Wij vragen uw gebed, zowel voor een gezegende voorbereiding voor pastoor Tuan op zijn nieuwe benoeming alsook voor een goede invulling voor de vacature die nu voor onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ontstaat.”


Archief