Ontbijt: ‘Help een ander’

Wiljon de JongeWiljon de Jonge komt vertellen over het werk van de stichting Present, om iets te betekenen voor een ander in armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement.

Het doel van Stichting Present is een beweging op gang te brengen in de maatschappij waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt! Nieuwsgierig hoe? Misschien kun je zelf deel van deze beweging zijn!

Het ZondagsOntbijt begint 18 november om 10.00 uur in Parochiezaal St. Joseph en wordt om 11.00 uur afgesloten met een korte viering rond Licht en Schrift. Voor kinderen is er een spellenhoek. De deelname is gratis.


Archief