Catechese

In onze parochie zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het katholieke geloof of om je geloof een opfrisbeurt te geven. Geloofsopvoeding begint al op jonge leeftijd, maar gaat door, een leven lang. Voor geloofsvragen zijn ook de pastores na de vieringen aanspreekbaar.

RK Alphacursus
Een eigentijdse 10-weken cursus over de kernpunten van het christelijk geloof. Samen eten of koffie/thee drinken, samen luisteren en samen praten. De cursus bestaat uit negen samenkomsten vroeg in de avond en een zaterdag overdag. Een hele opgave? Nee hoor, door de ontspannen sfeer zit je zo in het ritme. Noteer het alvast: de nieuwe Alphacursus start maandag 15 januari en duurt tot 18 maart 2024. Heb je interesse of wil je meehelpen, dan kun je dat Team OLVA laten weten per mail.

Doopvoorbereiding
Als je jouw kind(eren) wil laten dopen of opdragen, krijg je twee gespreksavonden over de vragen: wat en hoe geloof je, wat wil je overdragen en hoe kijk je aan tegen riten en symbolen, thuis en in de kerk? Eén avond is met de werkgroep en één met de voorganger van de doopviering. Er zijn gezamenlijke doopvieringen op zondagmiddag en het is ook mogelijk om je kind tijdens de viering op de eerste zaterdag van de maand te laten dopen.
Aanmelden via het Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).

Eerste Heilige Communie
De Eerste Communieviering wordt voor de hele parochie voorbereid in De Pastorie in Hoogland. Via de katholieke scholen worden de kinderen uit groep 4 uitgenodigd om mee te doen. Zit uw kind niet op een van deze scholen, vraag dan informatie aan via Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).  De voorbereiding begint eind januari.

Vormsel
De vormselviering in de St. Martinuskerk en is een gezamenlijke viering voor alle Amersfoortse geloofsgemeenschappen. De voorbereidingen worden gehouden in De Pastorie in Hoogland. Er zijn zes bijeenkomsten en enkele diaconale activiteiten, o.a. bij de Voedselbank. Aanmelden voor het Vormsel 2024 kan via vormselolva@gmail.com.

OpfrisMis
In onze geloofsgemeenschap wordt eens per jaar een OpfrisMis gehouden. Tijdens deze eucharistieviering wordt stilgestaan bij de betekenis van symbolen en de opbouw van de liturgie. Dit initiatief is uniek in Nederland en ontwikkeld in onze geloofsgemeenschap. De eerstvolgende OpfrisMis is in het voorjaar van 2024. Er is voor de kinderen een eigen Kinderwoorddienst.

Huwelijksvoorbereiding
Aanmelden voor katholieke en oecumenische huwelijksvieringen en zegeningen over relaties -liefst zes maanden tevoren- bij het Centraal Secretariaat (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99). Aan jubilea kan in de reguliere weekendvieringen aandacht worden besteed. Aanmelden via het Centraal Secretariaat van de parochie (centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl |033 – 489 35 99).

Maak (opnieuw) kennis met het geloof
Een halfjaarlijkse cursus voor wie uitgebreid wil kennismaken met het rooms-katholiek geloof, of zich wil verdiepen in de geloofsinhoud en vormen van de RK Kerk. Er zijn 12 bijeenkomsten als voorbereiding op toetreding tot de RK Kerk, door doop en/of vormsel, én voor serieus geïnteresseerden. Zoekers, ‘herintreders’ en twijfelaars zijn van harte welkom. Informatie of aanmelden bij Ivonne Stronks.