Kinderen spelen de hoofdrol

De jonge generatie speelt komend weekend de hoofdrol in de St. Josephkerk. Tijdens de twee samenkomsten is er volop aandacht voor kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Maar ook als je niet tot deze doelgroep hoort, ben je van harte welkom!

Dat laatste geldt in ieder geval voor de eucharistieviering op zaterdag 8 juni om 19.00 uur. Tijdens de viering laten de GospelKidz zich weer horen. Frisse muziek en mooie zang vult de kerk. Iedereen is welkom om even een uurtje de rust te zoeken, te luisteren naar de verhalen uit de bijbel en samen te vieren.

Zondags Avontuur gaat de hoogte in!
Een dag later is het weer tijd voor één van de maandelijks terugkerende activiteiten: het Zondags Avontuur voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan het begin van dit Avontuur wordt het bijbelverhaal van de dag gelezen en daarna gaan de kinderen aan de slag. Met een puzzelopdracht of uitdagende spellen waarin samengewerkt mag worden. De ouders kunnen gelijktijdig met elkaar in gesprek over het thema, jouw betrokkenheid daarbij en zaken die het geloof raken. Omdat dit het laatste Zondags Avontuur van het seizoen is, gaan we ook klimmen en bekijken plekken die je nog nooit hebt gezien!

Durf samen het avontuur aan op zondag 9 juni om 10.00 uur in de Parochiezaal St. Joseph in Hooglanderveen. Om 11.00 uur is de afsluiting met een kaarsje en gebed en daarna koffie, thee en limonade.