Stichting Vrienden van de St. Josephkerk

De St. Josephkerk is een beeldbepalend gebouw in de kern van Hooglanderveen en een van de monumenten in een nieuwe omgeving. De kerk is sinds 1918 in gebruik als liturgische ruimte voor de katholieke eredienst en andere samenkomsten. De pastorie wordt bewoond door een van de pastores van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Parochiezaal St. Joseph is een ruime gelegenheid voor activiteiten van de parochie, non-profit organisaties en particulieren in de omgeving. Daarnaast is er een ruime tuin, bos en volkstuincomplex. Achter de kerk ligt de begraafplaats.

De Stichting Vrienden van de St. Josephkerk Hooglanderveen – Vathorst is op 14 juli 2022 opgericht en heeft als doel bij te dragen aan de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw St. Joseph te Hooglanderveen als sacrale ruimte voor de katholieke eredienst, de begraafplaats en de bijbehorende pastorie in Hooglanderveen, financiele middelen en, indien gewenst, deskundigheid beschikbaar stellen, die benodigd zijn om instandhouding te bevorderen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur en beleidsplan

Het bestuur wordt gevormd door Stefan van den Heuvel (voorzitter), Eric Bervoets (secretaris), Bertus Traa (penningmeester) en Johan Ossendrijver.

Het bestuur heeft een Beleidsplan opgesteld, waarin het doel en de opzet van de stichting zijn uitgewerkt. ‘Met daarbij steeds als uitgangspunt: doelen realiseren kan slechts samen en met de lokale gemeenschap. Verbinding is ook hier de kern.’
Hier vind je het Beleidsplan Stichting Vrienden van de St. Josephkerk 2022-2025.

Contact

De stichting en het bestuur is bereikbaar via het correspondentieadres: Hoog en Wellerlaan 3A, 3829 AW Hooglanderveen.
Per mail: vrienden@stjoseph-olva.nl


Stichting Vrienden van de St. Josephkerk Hooglanderveen – Vathorst
KvK-nummer 87018217
RSIN/Fiscaal (identificatie) nummer 864178402
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL21 RABO 0319 3919 65
De Stichting is sinds 19 september 2022 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).