Aanmelding Eerste Communie

De stap naar de Communie is een leerzame tijd, waarin kinderen uit groep 4 en hoger kennis maken met het verhaal van Jezus, de wereld om hen heen, zorgen voor elkaar en samen vieren in de kerk. Ook gaan we aan ‘het werk’ voor kinderen in onze buurt die het minder goed hebben. 

De voorbereiding op de feestelijke dag in 2022 begint op 30 januari. Op dinsdag 11 januari is er een online informatieavond. Meld je kind(eren) nu aan en doe mee: communie@outlook.com.
De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 22 mei. Celebrant is pastor Mauricio Meneses. We hopen dat ook dit coronajaar weer een groep kinderen meedoet aan dit leerzame traject.