Update van coronaregels

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. De overheid heeft vrijdag de maatregelen weer aangescherpt, omdat het aantal besmettingen explosief stijgt. Hoe gaan we daar als kerk mee om?

We blijven voorzichtig met de versoepelingen en voeren in de kerk en parochiezaal de basisregels. Dat betekent dat handen bij binnenkomst ontsmet worden, de 1.5 meter afstand wordt gehouden en er niet meegezongen mag worden. Een mondkapje hoeft niet, maar mag wel. Zo draagt ons welkomstteam altijd een mondkapje. Een duidelijke looproute is aangegeven en de helft van de banken is buiten gebruik. In de kerk en parochiezaal hebben de aanwezigen een vaste zitplaats. Reserveren blijft aanbevolen.

In het kamerdebat is woensdag ook gesproken over ventilatie. Voor ons is dat eigenlijk ‘niks nieuws’: sinds het begin van de crisis ventileren we de ruimtes tijdens gebruik. Onze kosters zien daar nauwgelet op toe. Kortom: we doen ons best om de kans op besmetting te verkleinen en we hopen dat je daar van harte aan meewerkt door de maatregelen in acht te nemen.
Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Joseph