Jubileumfeest diaken Sieraal

Diaken Frank Sieraal is zaterdagavond in de St. Josephkerk in de bloemetjes gezet voor zijn wijdingsjubileum. Het was die dag precies 12,5 jaar geleden dat hij tot diaken is gewijd. ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal, zo zei Maria op de bruiloft van Kana. Zo voel ik het ook en dankzij mijn vrouw Margriet en mijn kinderen heb ik gehoor kunnen geven aan die opdracht’, lichtte de jubilaris zijn roeping toe.

Aan het einde van de viering van Maria Tenhemelopneming, die daardoor ook al een feestelijk karakter had, sprak vice-voorzitter Angélique Liebens in warme bewoordingen de jubilaris toe. ‘Toen onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort startte hadden wij er een diaken bij, niet verbonden aan één geloofsgemeenschap, maar beschikbaar voor iedereen bij doop- en huwelijksvieringen en begrafenissen.’ Sieraal werkt parochiebreed en is in alle geledingen te vinden. ‘Je bent feitelijk overal zichtbaar aanwezig voor alle mensen. Of het nu gaat om een viering zoals vandaag in de St. Josephkerk en morgen alweer in de St. Ansfriduskerk of bijvoorbeeld een katholieke viering in de Koperhorst met daarna koffie drinken in het restaurant, je bent er.’

Diaken Frank Sieraal en zijn vrouw Margriet kregen daarna een mooie bos bloemen overhandigd en aansluitend aan de viering een receptie aangeboden in de tuin en Parochiezaal St. Joseph.

Toespraak van Angélique Liebens (hier ook te lezen):