Hemelvaart en Pinksteren vieren

Er komen twee bijzondere feestdagen aan, die in de lijn van Kerstmis en Pasen een beetje ondergesneeuwd lijken. Toch vieren we deze twee feesten vol vuur in onze St. Josephkerk.

Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus veertig dagen na Pasen terugkeert naar God, zijn Vader. Hij wordt, zo verhaalt het Evangelie, in de hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van de Vader. Daarna volgen tien dagen van gebed om de Heilige Geest, die met Pinksteren over de leerlingen (en dus ook over ons) neerdaalt.
Je bent welkom om Hemelvaartsdag 9 mei mee te vieren, dat kan tijdens de eucharistieviering om 19.30 uur in onze kerk. De muzikale ondersteuning is van het Gemengd Koor Soli Deo Gloria.

Pinksteren vieren we in twee etappes. Allereerst op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur met een veelkleurige en veeltalige eucharistieviering in onze kerk. De muzikale ondersteuning is van het Gemengd Koor H. Kruis. Er is die avond ook Kinderwoorddienst.
En zondagmorgen 19 mei zijn gezinnen welkom bij het Pinkster Avontuur in onze Parochiezaal St. Joseph. Deze activiteit begint om 10.00 uur. Meer info vind je hier.