Weekendviering om 16.00 uur

De bisschoppen hebben deze week laten weten dat ‘in verband met de huidige ontwikkeling van de coronapandemie tot en met Kerstavond na 17.00 uur geen vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten gehouden mogen worden’.

Na overleg met pastoor Skiba en het pastoraal team is besloten de weekendviering in onze kerk te vervroegen naar 16.00 uur op zaterdagmiddag. Daarmee kan de voorbereiding op Kerstmis voortgezet worden en wordt parochianen en andere belangstellenden ruimte geboden voor bezinning, gebed en aandacht. Er is tijdens deze vieringen ook kinderwoorddienst. Inschrijven kan hier.

De Locatieraad van de St. Josephkerk beseft dat met het vervroegde tijdstip van de vieringen op korte termijn van de vrijwilligers extra flexibiliteit en inzet gevraagd wordt, maar het lokale team vertrouwt er ook op dat het de vrijwilligers gaat lukken.

De nieuwe maatregel betekent ook dat het niet meer toegestaan is om na 17.00 uur gezamenlijke activiteiten in en rond de gebouwen te organiseren. Ook niet in besloten verband door (externe) gebruikers/huurders. Gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht.