Ontbijt over vredesweek

Het eerste ZondagsOntbijt van dit nieuwe seizoen stond op 18 september in het teken van de start van de Vredesweek.

De aanwezigen genoten op de eerste plaats van een heerlijk ontspannen ontbijt en de gesprekken onderling. Halverwege het ontbijt is het inspirerende verhaal van ‘Het Mooiste Hart’ voorgelezen. Over de rafelranden van liefde en vrede en samen de toekomst in gaan.

Aansluitend kregen de ontbijters de mogelijkheid hun gedachten over vrede als handreiking te doen aan onze samenleving. Op de kleuren van de Oekraïnse vlag zijn woorden als ‘samen delen’, ‘stop de oorlog’ en ‘respect’ geschreven. Deze vlaggen hangen deze Vredesweek in de vitrine op het kerkplein.

Het volgende ZondagsOntbijt is op 23 oktober om 10.00 uur. Dit ontbijt wordt dan afgesloten met een Taizé-viering in onze kerk.