Nieuwe pastor voor parochie

Het pastoraal team dat voor de parochies Onze Lieve Vrouw en HH Martha & Maria werkt, krijgt per 1 januari versterking. Dat bericht is vanavond bekend gemaakt in onze kerk.

“Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de samenwerkende parochies HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort mag ik u de volgende verheugende mededeling doen. De vacature in het pastoraal team, die is ontstaan door de nieuwe benoeming van pastoraal werkster Josephine van Pampus, kan al vanaf januari worden ingevuld. De aartsbisschop heeft namelijk pastor Gé Nijland benoemd tot parochievicaris voor onze samenwerkende parochies.

Pastor Nijland (63) is priester van het aartsbisdom en nu nog werkzaam in de parochies van Deventer en Raalte. Pastor Nijland gaat in de pastorie naast onze St. Josephkerk wonen. De parochiebesturen en het pastoraal team hebben een eerste kennismaking met pastor Nijland gehad. Wij verwelkomen hem van harte in ons midden.”

De presentatieviering voor de beide parochies is vrijdag 28 januari om 19:00 uur in de H.Nicolaaskerk in Baarn (Kerkstraat 17).