Weer 1.5-meter + mondkapje

De coronamaatregelen worden met ingang van 13 november weer wat strenger. Vanwege het oplopend aantal besmettingen en de druk op de zorg doen we een dringend beroep om respectvol met deze wijziging om te gaan.

We gaan in onze kerk weer terug naar de 1.5 meter-maatregel. Dat betekent dat er helaas maximaal 56 tot 75 personen aanwezig kunnen zijn bij de vieringen. Gezinnen en mensen uit eenzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten. Op de banken zijn de verplichte zitplaatsen aangegeven. Op deze website is het mogelijk een plaats te reserveren. Online meevieren kan hier.

Mondkapje
Ook een mondkapje is weer verplicht, maar mag op de zitplaats in de kerk af. Verder blijven voor de bezoekers de RIVM-basisregels van kracht. Dat betekent handen ontsmetten, afstand houden van elkaar en bij klachten thuisblijven. Wij zorgen ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt.

Koffie?
Er wordt op dinsdagmorgen en na de vieringen tot nader order geen koffie/thee geschonken in de zaal.