Geslaagd eerste Avontuur

Het was voor de organisatie natuurlijk even spannend, maar uiteindelijk klonken er alleen maar positieve geluiden. Het eerste Zondags Avontuur bleek een geslaagde opmaat naar meer!

De zondagmorgen bruist van de activiteit in en rond de St. Josephkerk. Naast het wandelen en het Zondags Ontbijt is er sinds afgelopen weekend ook het Zondags Avontuur. Een actieve samenkomst voor gezinnen, met voor de kinderen en de ouders een eigen invulling. Deze zondag is het Bijbelverhaal over de genezing van de tien melaatsen gelezen, met daarin een dubbele laag. Het opnemen van alle mensen in de gemeenschap, wie je ook bent of wat je ook hebt. En het uiten van de dankbaarheid richting God.

De kinderen gingen met een dubbele speurtocht aan de slag: welke onderdelen en attributen in de kerk horen bij elkaar en vormen zo een geheel. Pas als het speuren helemaal klaar was kon de oplossing van de ingesloten puzzel gevonden worden. Tegelijkertijd ontdekten de ouders waarvoor zij dankbaar zijn en spraken dat uit. Maar ook dat er nog best wat te wensen is. Deze zijn voorgelegd aan God, bij het afsluitende kaarsje met de kinderen.

De volgende editie van het Zondags Avontuur is op 13 november om 10.00 uur. Hopelijk sluiten dan weer meer gezinnen aan!