Pinksteren met vormelingen

Pinksteren is dit jaar groots gevierd, ondanks de beperkingen door corona. Drie volwassenen hebben tijdens de viering het sacrament van het heilig vormsel ontvangen.

In een feestelijk versierde kerk hebben drie volwassenen de laatste stap gezet naar opname in de katholieke kerk. Met het vormsel geven de drie aan met hulp van Gods Geest verder hun leven in te gaan en dat te doen in de kring van de wereldwijde gemeenschap van christenen. Janet en Joanna Sandbrink en Edwin Post kregen tijdens de pinksterviering de handen opgelegd en zijn gezalfd met chrisma. Kardinaal Eijk had daarvoor aan pastor Mauricio Meneses toestemming gegeven.

In zijn preek* verwees pastor Mauricio naar de kracht van bijen. Technisch bekeken kunnen zij met hun tere vleugels en stevige lijf helemaal niet vliegen. Het mooie is dat de bij dat niet weet. En dat geldt ook voor ons mensen: bij moeilijkheden of tegenslagen hoef je niet alleen op eigen kracht verder, vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Die is er, die is beloofd door Jezus, gekomen met Pinksteren en bekrachtigd in ons doopsel en vormsel.

Vormsel voor drie volwassenen Kinderwoorddienst bij Pinksteren Doven paaskaars aan het einde van de pinksterviering

De vormelingen kregen van enkele kinderen een rode roos en een felicitatiekaart. En van de aanwezigen een warm applaus. Aan het einde van de viering is de paaskaars gedoofd. Deze wordt, nu de paastijd is afgesloten, bij het doopvont achter in de kerk geplaatst en aangestoken bij doopvieringen, huwelijken en uitvaarten.

*de preek van pastor Mauricio start op 40 minuten