Steun het werk van jouw kerk

Wist je dat met met jouw financiële hulp heel veel kunnen doen? Dat we mee kunnen helpen aan de bestrijding van armoede? Dat we de scholen kunnen begeleiden?

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is het moment om na te denken over jouw financiële bijdrage aan de kerk. Niet alleen hard nodig om ons kerkgebouw te onderhouden en de pastorale hulp te garanderen. We doen veel meer! We helpen scholen bij het levensbeschouwelijk onderwijs. We steunen de Parochiële Caritas Instelling, de Voedselbank, stichting Jarige Job, de Zonnebloem en de Speelgoedbank. We kunnen klaar staan in tijden dat je troost nodig hebt. We kunnen er zijn bij de grote momenten in het leven… Dankzij jouw hulp!

Met jouw bijdrage aan de Actie Kerkbalans kunnen we letterlijk meer doen voor Vathorst en Hooglanderveen. Daarom: steun de St. Josephkerk met een gift en bouw mee aan de toekomst!
Wij zijn blij met iedere bijdrage op bankrekening NL 98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. ‘r.k.-Parochie OLVA–St. Joseph’. En je gift is aftrekbaar van de belasting!
Je kunt ook gebruik maken van dit formulier en kiezen voor een machtiging.