Wie is pastor Gé Nijland?

Wie is pastor Gé Nijland?

Onze pastorie heeft sinds 1 januari een nieuwe bewoner. Pastor Gé Nijland (63) komt het pastorale team als priester (parochievicaris) versterken. Daarmee is de vacature na het vertrek van Josephine van Pampus en Roderick Vonhögen weer grotendeels ingevuld. Voor ons parochieblad Mirakel sprak Richard van Berkel met de nieuwe inwoner van Hooglanderveen.

Gé Nijland hoort tot de nieuwe generatie priesters binnen de katholieke kerk. ‘Sinds mijn wijding in 1990 heb ik namelijk altijd gewerkt in pastorale teams die meerdere parochies bedienden. Ik heb dus nooit beantwoord aan het klassieke beeld van een pastoor met één kerk.’ Integendeel, in de afgelopen dertig jaar heeft pastor Nijland alle hoeken van het bisdom gezien: Tubbergen, Zevenaar, Zeist, Lelystad, Zwolle. De afgelopen vijf jaar was hij in Salland de parochievicaris in de parochies van Deventer en Raalte. Een bijzondere benoeming omdat hij in Raalte is geboren en getogen. ‘In de hedendaagse rooms-katholieke kerk zijn we gewend om samen te voegen, samen te werken en samen te bouwen. Voor de moderne generaties gelovigen en priesters is dat vanzelfsprekend. En voor mij is het al dertig jaar een manier van werken.’

Hooglanderveen

‘Dat is een prachtige plek van waaruit ik snel kennis hoop te maken met de parochie, de vrijwilligers en de gelovigen. Ik moet bekennen dat ik de stad nog minder ken dan de parochie en dat geldt helemaal voor Soest en Baarn. Maar ik ben het verhuizen gewend en ik verwacht dat ik die kennisachterstand snel kan inlopen. Het heeft over een weer wat geduld nodig.’

Vliegende keep

‘Amersfoort-Baarn-Soest en Deventer-Raalte hebben overigens de nodige overeenkomsten. Het zijn parochies met zowel in de stad als in de ommelanden geloofsgemeenschappen. Grote gebieden waar je als pastoraal werkenden een beetje een vliegende keep bent. Maar ook dat ben ik gewend.’
‘Ik heb al wel begrepen dat Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een veelkleurige parochie is waarin de geloofsgemeenschappen een eigen gezicht hebben binnen het grotere geheel. Dat is mooi, het is goed dat het geloof en de kerk deze veelzijdigheid kan huisvesten zonder te vervallen in polarisatie. Zelf sta ik midden in de kerk, dat is wat mij betreft de beste uitgangspositie.’

De mens-achter-de-pastor typeert Gé Nijland als welwillend en gevoelig. In de schaarse vrije tijd die een pastor heeft, vermaakt hij zich graag passief met sport op tv. ‘Al hoop ik dat ik op mijn nieuwe plek wel wat meer toekom aan wandelen.’ Een andere hoop betreft het kampioenschap van Feyenoord, de voetbalclub die zijn hart heeft veroverd: ‘2017 is alweer veel te lang geleden’. Een andere vorm van ontspanning is de uitgebreide familie in Raalte. Gé is de oudste van acht kinderen en zijn familie ligt hem na aan het hart. ‘Vandaar ook, dat de verhuizing uit Raalte een relatief begrip is.’

Ambities

Over zijn ambities en plannen voor de nieuwe standplaats kan pastor Nijland nog weinig zeggen. ‘Ook de kennismaking met het pastoraal team en met de besturen is nog vers en beperkt. ‘Wel hoop ik een even levendige gemeenschap te treffen als ik in Deventer en Raalte achterlaat. Dat zijn bloeiende gemeenschappen met weliswaar dunne randjes als het gaat om de absolute aantallen kerkbezoekers, maar met een heel grote betrokkenheid. Dat is volgens mij ook hier het geval.’

Presentatie
De officiële presentatieviering voor de parochies is op vrijdag 28 januari om 19:00 uur in de H. Nicolaaskerk in Baarn.
De eerste viering in de St. Josephkerk is op zaterdag 29 januari om 19.00 uur. Vanaf dan zal hij ook de viering op de tweede, vierde en vijfde dinsdag voor zijn rekening nemen.

Vier Kerstmis weer mee!

Vier Kerstmis weer mee!

Het wordt ook dit jaar weer een ‘bijzondere’, maar niet minder stralende Kerst in Hooglanderveen, Vathorst en omgeving. Met ruimte om de kerststal in de St. Josephkerk en het kersthuisje op het kerkpleinte bezoeken. Maar ook met hartverwarmende vieringen.

De kerststal in 2020

De coronamaatregelen bepalen de kerstviering van 2021 en dat vraagt van ons allemaal creativiteit en flexibiliteit. Door het vooral thuis warm en aandachtig te maken, en bij bezoek aan de kerk meer dan ooit rekening te houden met de andere aanwezigen.

Vanuit de St. Josephkerk bieden we een aantal mogelijkheden om Kerstmis te vieren. Samen met je (klein-)kinderen, bekenden en onbekenden.
Een compleet overzicht vind je op deze pagina. Van harte welkom, in de St. Josephkerk én online!

Dinsdagviering op Facebook

Iedere dinsdagmorgen start pastor Mauricio Meneses zijn werkweek met een eucharistieviering in onze kerk. Er zijn vanwege corona wekelijks 30 mensen welkom om mee te vieren.

De vieringen zijn als vanouds te beluisteren via de Kerkomroep. De komende weken gaan we deze vieringen ook in beeld brengen via onze Facebookpagina. Deze service bieden we aan voor iedereen die haar / zijn week vanuit huis of op kantoor in gebed en verbondenheid wil beginnen.
De dinsdagmorgenviering begint om 09.00 uur. Je bent ook welkom in de kerk, waarbij we je vragen de geldende RIVM-regels in acht te nemen. Wil je reserveren, dan kan dat via deze pagina.