Ontbijt over Vastenactie [update]

Ontbijt over Vastenactie [update]

Een keer in de maand is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij een gratis ontbijt in Parochiezaal St. Joseph. Een ontspannen manier om de zondag te beginnen en nieuwe mensen uit je eigen buurt te leren kennen.

Op de eerste zondag van de Veerigdagentijd was Luis Vergara te gast. Luis is betrokken bij Vastenactie en kwam meer vertellen over de inzet van deze organisatie bij de projecten voor moeders in Zuid-Soedan, die moeten vluchten voor geweld en oorlog. Het projectdoel, waar ook onze parochie in deze veertigdagentijd voor collecteert. ‘De Vastenactie is een kleine organisatie. Maar wij werken voor mensen die we ontmoeten, die staan altijd voorop’, vertelt Luis. ‘Als wij hulp leveren moeten de ontvangers er zelf mee verder kunnen. We zullen dus geen pallet vol maandverband opsturen, maar juist naaimachines zodat de vrouwen zelf wasbaar maandverband kunnen maken. Bijvoorbeeld.’ Vergara benadrukt dat er miljoenen mensen op de vlucht zijn, en dat zij niet allemaal naar Europa komen. ‘In tegendeel. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in hun eigen regio of buurlanden. Zo ook de vrouwen in de regio waar onze aandacht dit jaar naar uitgaat. Zij worden opgevangen in kleine gemeenschappen, waar zij nieuwe vriendschappen op kunnen doen.’

Duurzame methodes

Vastenactie voor Zuid-SoedanDe 1500 deelnemers aan het Vastenactieproject -overwegend vrouwen uit de deelstaat Warrap- worden met onze steun getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes, zodat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen. Maar ook voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze ook een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.
Met onze bijdragen kan de Vastenactie aan de slag! Een schoffel, schep en gieter kost € 12, zaad en gereedschap € 22, een kruiwagen € 41 of een ploeg € 85. Doe mee en maak uw donatie over op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Het volgende Zondags Ontbijt is op 26 maart om 10.00 uur in Parochiezaal St. Joseph. Te gast is dan aalmoezenier Sebastiaan Benders. Hij komt vertellen over de begeleiding van mariniers op missie. Voor de kinderen is er een eigen spellentafel. Het ontbijt wordt om 11.00 uur afgesloten met een korte gebedssamenkomst.

Frisse start van 2023

Frisse start van 2023

Een nieuw jaar is begonnen, ook voor dit jaar staat de parochieagenda bol van de activiteiten. Jong en oud zijn van harte welkom om zich aan te sluiten!

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar al het goede toe. Ook onze Locatieraad en Pastoraatsgroep: ‘Een zalig 2023 voor jullie allemaal! We kunnen terugkijken op een roerig jaar, waarin vanwege coronabeperkingen veel niet door kon gaan. Toch zijn er ook weer nieuwe initiatieven genomen en is langzaam maar zeker de draad weer opgepakt. En nu kunnen we verder vooruit kijken. Wij hopen dat we velen kunnen ontvangen in en rond onze kerk.’

Vol weekend

Komend weekend staan de eerste activiteiten alweer op het programma. In de Kinderwoorddienst tijdens de eucharistieviering (zaterdag 7 januari 19.00 uur) wordt de nieuwe vierde Koning(in) gekozen. Misschien ben jij wel de gelukkige!

Bij het eerste Zondags Avontuur (zondag 8 januari 10.00 uur) halen we de dobbelsteen tevoorschijn. De kinderen gaan met hun ouder(s) een bijzonder ganzenbord spelen. Er staan allerlei persoonlijke vragen op de vakjes, die alleen jij kunt beantwoorden. Wie haalt als eerste de finish? We sluiten het Zondags Avontuur af met een kaarsje bij Jozef en natuurlijk koffie, thee en limonade. Kom maar langs als je durft!

En om 13.00 uur is iedereen van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van onze parochie. Het Parochiebestuur en pastoraal team hoopt er vele parochianen te ontmoeten. Natuurlijk onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes!

Alphacursus

Tot slot starten we met Alphacursus (maandag 16 januari 18.45 uur). De Alphacursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof en wat dat voor je leven kan betekenen. In de afgelopen jaren hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alphacursus gevolgd. Bijna alle deelnemers gaven aan dat de cursus een positieve impact op het leven heeft gehad. Heb je nog nooit een Alpha gevolgd? Dit is je kans! De avond begint met een gezellige maaltijd; daarna is er een inspirerende inleiding waar je over doorpraat met andere deelnemers.

Wie is pastor Gé Nijland?

Wie is pastor Gé Nijland?

Onze pastorie heeft sinds 1 januari een nieuwe bewoner. Pastor Gé Nijland (63) komt het pastorale team als priester (parochievicaris) versterken. Daarmee is de vacature na het vertrek van Josephine van Pampus en Roderick Vonhögen weer grotendeels ingevuld. Voor ons parochieblad Mirakel sprak Richard van Berkel met de nieuwe inwoner van Hooglanderveen.

Gé Nijland hoort tot de nieuwe generatie priesters binnen de katholieke kerk. ‘Sinds mijn wijding in 1990 heb ik namelijk altijd gewerkt in pastorale teams die meerdere parochies bedienden. Ik heb dus nooit beantwoord aan het klassieke beeld van een pastoor met één kerk.’ Integendeel, in de afgelopen dertig jaar heeft pastor Nijland alle hoeken van het bisdom gezien: Tubbergen, Zevenaar, Zeist, Lelystad, Zwolle. De afgelopen vijf jaar was hij in Salland de parochievicaris in de parochies van Deventer en Raalte. Een bijzondere benoeming omdat hij in Raalte is geboren en getogen. ‘In de hedendaagse rooms-katholieke kerk zijn we gewend om samen te voegen, samen te werken en samen te bouwen. Voor de moderne generaties gelovigen en priesters is dat vanzelfsprekend. En voor mij is het al dertig jaar een manier van werken.’

Hooglanderveen

‘Dat is een prachtige plek van waaruit ik snel kennis hoop te maken met de parochie, de vrijwilligers en de gelovigen. Ik moet bekennen dat ik de stad nog minder ken dan de parochie en dat geldt helemaal voor Soest en Baarn. Maar ik ben het verhuizen gewend en ik verwacht dat ik die kennisachterstand snel kan inlopen. Het heeft over een weer wat geduld nodig.’

Vliegende keep

‘Amersfoort-Baarn-Soest en Deventer-Raalte hebben overigens de nodige overeenkomsten. Het zijn parochies met zowel in de stad als in de ommelanden geloofsgemeenschappen. Grote gebieden waar je als pastoraal werkenden een beetje een vliegende keep bent. Maar ook dat ben ik gewend.’
‘Ik heb al wel begrepen dat Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een veelkleurige parochie is waarin de geloofsgemeenschappen een eigen gezicht hebben binnen het grotere geheel. Dat is mooi, het is goed dat het geloof en de kerk deze veelzijdigheid kan huisvesten zonder te vervallen in polarisatie. Zelf sta ik midden in de kerk, dat is wat mij betreft de beste uitgangspositie.’

De mens-achter-de-pastor typeert Gé Nijland als welwillend en gevoelig. In de schaarse vrije tijd die een pastor heeft, vermaakt hij zich graag passief met sport op tv. ‘Al hoop ik dat ik op mijn nieuwe plek wel wat meer toekom aan wandelen.’ Een andere hoop betreft het kampioenschap van Feyenoord, de voetbalclub die zijn hart heeft veroverd: ‘2017 is alweer veel te lang geleden’. Een andere vorm van ontspanning is de uitgebreide familie in Raalte. Gé is de oudste van acht kinderen en zijn familie ligt hem na aan het hart. ‘Vandaar ook, dat de verhuizing uit Raalte een relatief begrip is.’

Ambities

Over zijn ambities en plannen voor de nieuwe standplaats kan pastor Nijland nog weinig zeggen. ‘Ook de kennismaking met het pastoraal team en met de besturen is nog vers en beperkt. ‘Wel hoop ik een even levendige gemeenschap te treffen als ik in Deventer en Raalte achterlaat. Dat zijn bloeiende gemeenschappen met weliswaar dunne randjes als het gaat om de absolute aantallen kerkbezoekers, maar met een heel grote betrokkenheid. Dat is volgens mij ook hier het geval.’

Presentatie
De officiële presentatieviering voor de parochies is op vrijdag 28 januari om 19:00 uur in de H. Nicolaaskerk in Baarn.
De eerste viering in de St. Josephkerk is op zaterdag 29 januari om 19.00 uur. Vanaf dan zal hij ook de viering op de tweede, vierde en vijfde dinsdag voor zijn rekening nemen.