Ontbijt over Vastenactie [update]

Een keer in de maand is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij een gratis ontbijt in Parochiezaal St. Joseph. Een ontspannen manier om de zondag te beginnen en nieuwe mensen uit je eigen buurt te leren kennen.

Op de eerste zondag van de Veerigdagentijd was Luis Vergara te gast. Luis is betrokken bij Vastenactie en kwam meer vertellen over de inzet van deze organisatie bij de projecten voor moeders in Zuid-Soedan, die moeten vluchten voor geweld en oorlog. Het projectdoel, waar ook onze parochie in deze veertigdagentijd voor collecteert. ‘De Vastenactie is een kleine organisatie. Maar wij werken voor mensen die we ontmoeten, die staan altijd voorop’, vertelt Luis. ‘Als wij hulp leveren moeten de ontvangers er zelf mee verder kunnen. We zullen dus geen pallet vol maandverband opsturen, maar juist naaimachines zodat de vrouwen zelf wasbaar maandverband kunnen maken. Bijvoorbeeld.’ Vergara benadrukt dat er miljoenen mensen op de vlucht zijn, en dat zij niet allemaal naar Europa komen. ‘In tegendeel. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in hun eigen regio of buurlanden. Zo ook de vrouwen in de regio waar onze aandacht dit jaar naar uitgaat. Zij worden opgevangen in kleine gemeenschappen, waar zij nieuwe vriendschappen op kunnen doen.’

Duurzame methodes

Vastenactie voor Zuid-SoedanDe 1500 deelnemers aan het Vastenactieproject -overwegend vrouwen uit de deelstaat Warrap- worden met onze steun getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes, zodat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen. Maar ook voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze ook een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.
Met onze bijdragen kan de Vastenactie aan de slag! Een schoffel, schep en gieter kost € 12, zaad en gereedschap € 22, een kruiwagen € 41 of een ploeg € 85. Doe mee en maak uw donatie over op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Het volgende Zondags Ontbijt is op 26 maart om 10.00 uur in Parochiezaal St. Joseph. Te gast is dan aalmoezenier Sebastiaan Benders. Hij komt vertellen over de begeleiding van mariniers op missie. Voor de kinderen is er een eigen spellentafel. Het ontbijt wordt om 11.00 uur afgesloten met een korte gebedssamenkomst.