‘Taskforce’ online vieringen

Facebookpagina van RK Eemland

De parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en HH Martha & Maria willen tijdens de Coronacrisis iedereen zo goed mogelijk helpen om verbonden te blijven met elkaar. Een belangrijk middel: de online eucharistievieringen die we vanaf het eerste begin van de crisis hebben opgezet.

Veel parochianen maken zo de vieringen vanuit onze kerk mee en zien de vertrouwde gezichten van het pastorale team. De reacties zijn hartverwarmend. Voor veel mensen is het erg waardevol om zo verbonden te kunnen blijven met de parochie en met de pastores in tijden van sociale afstand.
Om dit alles te coördineren en mogelijk te maken hebben het pastorale team en de besturen een zogenaamde Taskforce opgericht met daarin twee vertegenwoordigers uit elk bestuur, een vertegenwoordiger van het pastorale team en pastor Roderick als projectleider. Ook is het gezamenlijke kanaal ‘RK Eemland’ opgericht, dat bestaat uit een website en sociale mediakanalen op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.